Project Management
us flag = english English
דף בית | אודות | צור קשר
Primavera P6 - Project Mangement Banner
אורקל Primavera P6 - מומחית ניהול פרויקטים לאנרגיה ותשתיות

תשתיות קידוח נפט וגז

חברות קידוח, נפט וגז, נאבקות להשיג מאזן רווחי לטווח ארוך בעוד הן מתמודדות עם מחסור של דרישה כתוצאה ממשברים כלכליים עולמיים. אילו החברות שהצליחו לשגשג בסביבה תחרותית זו הן אלו שלמדו להסתגל לשינויים בזריזות בעודן מנהלות את משאביהן היטב ושולטות בסיכונים ועלויות הפרוייקטים שאותן מבצעות.

פתרונות ניהול הפרויקטים של אורקל Primavera מאפשרים לחברה בתחום הקידוח ותשתיות האנרגיה לבחור, לתכנן ולבצע את הפעילויות שלהן בעודן עונות לסוגיות חשובות בתכנון הפעילות.

בין הייתר, אורקל Primavera, מאפשרת לחברות קידוח נפט וגז:

  • שיפור ערך ההשקעה על ידי תזמון פעילויות תחזוקה שותפת בהתאם לרמת סיכון והחזר השקעה
  • ניהול משאבים מבוזרים ואבטחה שהמשאבים הדרושים נמצאים בזמן הנכון במקום הנכון
  • שיפור ניכר בקשר לקבלני משנה
  • אפשרות לניתוח "מה-אם" המאפשר להנהלה לקבל תמונת מצב הנכונה למצב היפוטתי אפשרי כלשהו
  • שימור יידע ארגוני וביסוס מתודולוגיות ובכך להעלות את זמינות המשאבים

מוצרי אורקל Primavera מובילים בעולם בתחום ניהול פרויקטים וניהול נכסים בתחום התשתיות והבניה.

bullet ניהול תיק פרוייקטים
בצע רק את הפרוייקטים הנכונים על ידי ניהול תיק הפרוייקטים בארגון
bullet ניהול קבלני משנה
הדק את הקשר עם קבלני המשנה וחסוך כסף במניעת טעויות
bullet ניהול זמנים ומשאבים
נהל משאבים ברמה גבוהה והפק את המירב מהמשאבים הזמינים לך
bullet ניהול סיכונים אתר סיכונים בתיכנון והכן חלופות לעת הצורך
bullet ניהול תקציב ועלויות bullet אינטגרציה מלאה
קישור מלא למערכות SAP וכן ERP כדי להשתלב בחברה ללא עיכובים
bullet ניהול נכסים
תכונות אלו מאפשרות שיפור ביעילות התפעול ומתן תמונת מצב של כלל הפרויקטים והפעילויות בארגון
מידע נוסף באתר אורקל מפת המערכת (אנגלית)

More Information on Oracle Site
The solution map