Project Management
us flag = english English
דף בית | אודות | צור קשר
Primavera P6 for Construction & Engineering Projects Banner
אורקל Primavera P6 - למחלקות IT מתקדמות

תשתיות תוכנה IT

בשוק מערכות המידע, מחלקת תשתיות מידע נדרשות לעמוד במספר דרישות שנשמעות סותרות כמו:

  • ביצוע יותר פרויקטים עם פחות משאבים
  • שימוש בתשתיות סטנדרטיות עם מקסימום גמישות
  • טיפול בנושאים טקטיים, אך שימור אסטרטגיה
  • עמידה בתקנים אבל שימוש בפתרונות מיוחדים

אורקל Primavera הינו פתרון הנחשב למוביל בעולם בניהול פורטפוליו של פרויקטים ונותן בין השאר את היכולות הבאות

  • התמקדות בהשקעות ה-IT ובפרויקטים הטובים יותר תוך אפשרות לקבלת תמונת מצב של כלל הפעילויות בארגון ומתן עדיפויות בהשקעה על בסיס אסטרטגיה ואילוצים.
  • ניהול זמינות משאבים מול הדרישה, תוך האפשרות לביצוע התאמות הנדרשות כתוצאה מחוסר הודאות הכלכלית וזאת לשם ניצול המשאבים המוגבלים בצורה הטובה ביותר.
  • שיפור יכולת החיזוי של מועד מסירת הפרוייקט
  • ניהול רציונאלי של כלל ההשקעות של מחלקת ה-IT תוך חיסכון בהשקעות ומשאבים על מנת לקדם את החדשנות והתחרותיות של החברה.

עוד מידע באתר אורקל